Pikuak eta uztapikuak biferoak izeneko pikondoen barietateko fruituak dira, birritan fruktifikatzen direlako urtean. Lehenengo fruitua,...