Autoreek argazkiak eta ikus-entzunezko edota ikusizko ustezko beste material batzuk darabiltzate, legerik ez urratzeko eta autoreen edo hirugarrenen eskubideak ez gutxiesteko asmoz. Zure ustez, web gune honetako zerbaitek zure eskubideak urratzen baditu, eremu honen bidez edo info@zainduzaitez.com posta elektronikoan gurekin harremanetan jarri besterik ez duzu.
Autoreek eta laguntzaileek emandako iritziak euren autoreen erantzukizun eta jabetzapekoak izango dira. Zainduzaitez.com ez da inolaz ere solidarizatuko, eta ez du inolako erantzukizunik izango, web orrian adierazitako iritziak edo argitaratutako artikuluak zehatzak eta egiazkoak ez badira. Beraz, ez du inolako erantzukizunik izango horiei guztiei ematen zaien erabileragatik. Era berean, web orri honek iritzien atalera bidalitako mezuak ezabatzeko eskubidea ere izango du, web guneko edukiari begira desegokiak badira. Oro har, onartezinak izango dira eta berehala ezabatuko dira spamtzat hartu daitezkeen iruzkin guztiak, baita bereizkeriazko edukiak, arrazistak, sexistak eta antzekoak adierazi edo igorri egiten dituztenak ere.
Web orri honetan Interneteko beste gune batzuetarako estekarik edo hiperestekarik egonez gero, zainduzaitez magazinak ez du gune eta eduki horien gaineko inolako kontrolik edukiko. Hori dela eta, zainduzaitez.com magazinak ez du inolako erantzukizunik izango inoren web guneko estekaren bateko edukiengatik. Horrez gain, ez du hiperesteka horietan edo Interneteko beste gune batzuetan agertutako edozein material edo informazioren erabilgarritasun teknikorik, kalitaterik, fidagarritasunik, zehaztasunik, hedadurarik, egiazkotasunik, baliotasunik eta konstituzionaltasunik bermatuko. Halaber, kanpoko esteka horiek agertzen badira ere, ez du esan nahi estekatutako erakundeekin elkartu, bat egin edo parte hartzen duenik.
Kudeatzaileek baimen idatzirik ematen ez badute, ez dago beste web orri batzuetatik zainduzaitez.com web orriarekin estekatzerik. Baimena eskatzeko, info@zainduzaitez.com posta elektronikora bidali beharko da mezua. Zure web gunean zainduzaitez betiko estekatu nahi baduzu, posta elektroniko horretan bertan ere eskatu ahal izango duzu. Gurekin estekatu
Magazin honetako eduki guztiak jabetza intelektualari buruzko indarreko legeriaren babespean daude. Bertako materialak, testuak, grafismoak, argazkiak edota agirien faksimileak legezko jabearen berariazko baimenik gabe erabiliz gero, legea urratuko da, eta, horren ondorioz, auzitegietan salatu ahal izango da.
Zainduzaitez.com Gastronomía Vasca S.A. sozietatearen magazina da.

Los autores hacen uso de fotografías y otros posibles materiales visuales y/o audiovisuales en la intención de no infringir leyes ni menoscabar derechos de autores o terceras partes. Si usted considera que algún aspecto de este sitio infringe sus derechos, póngase en contacto con nosotros a través de este mismo espacio o en el correo electrónico info@zainduzaitez.com
Las opiniones vertidas por los autores y colaboradores son responsabilidad y propiedad de sus respectivos autores. Zainduzaitez.com no se solidariza ni responsabiliza por la exactitud y verosimilitud de las opiniones vertidas o artículos publicados en la página, y declina toda responsabilidad por la utilización que se les dé a los mismos. Igualmente, esta página se reserva el derecho de eliminar los mensajes enviados a la sección de opiniones si son considerados inapropiados para el contenido del sitio. Como norma general, se entienden inaceptables y serán inmediatamente eliminados aquellos comentarios que pudieran ser considerados spam, así como los que introduzcan o transmitan contenidos discriminatorios, racistas, sexistas y similares.
En el caso de que en esta página se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía otros sitios de Internet, zainduzaitez no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos. En ningún caso zainduzaitez.com asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet. Igualmente la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas.
No se permite vincular con zainduzaitez.com desde otras páginas web sin el permiso escrito de sus gestores . Puede pedir el permiso en el correo info@zainduzaitez.com . Si desea vincular zainduzaitez de forma permanente en su propio sitio web también lo puede solicitar en el mismo correo electrónico. Enlázanos
Todos los contenidos de este magazine están protegidos por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual. El empleo de los materiales, incluyendo textos, grafismos, fotografías y/o facsímiles de documentos sin la previa autorización expresa de su propietario legal infringe la Ley y podrá ser denunciado ante los Tribunales.
Zainduzaitez.com es un magazine propiedad de Gastronomía Vasca S.A.
banner-gastronomia-baska

(Visited 341 times, 2 visits today)