Eztabaida sortu da elikaduraren kalitatea, energiaren zein ingurumenaren arloko kostua eta animalien ongizaterako irizpideen inguruan....