Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoa (LOPD), 1720/2007 (RLOPD) LOPD-ren garapenaren Errege-dekretua eta Datuen Babesei buruzko Europako Erregelamendu berriak agintzen dutenez, eskuragarri jartzen dugu indarrean dagoen pribatutasun politika, datu pertsonalen bilketa eta kudeaketa errazten dueña. Inprimakia bete baino lehen norberak irakurri eta sinatu beharko du ados egonez gero. Era berean jakinarazten dugu gure webguneko inprimakiak betetzerakoan emandako datuak fitxategi automatizatu batean gordeko direla, behar bezala erregistratuta dagoena Datuen Babesaren Espainiar Agentziaren Datuen Babeserako Erregistro Nagusian.

 

Arduradunaren identifikazioa

Webgunearen bidez lortutako datuen kudeaketaren arduraduna hurrengoa da

Gastronomía Vasca S.A. (CIF A48145288)

C/Aritz Bidea 75 Eneperi 13, Belako Industrialdea

48100 Mungia, Bizkaia

protecciondatos@gastronomiabaska.com

944 523 800

 

Lortutako datuen erabilera eta xedea

Eskatutako datuak biltzen diren xederako egokiak, aproposak eta behar-beharrezkoak dira, eta ez da derrigorrezkoa guri ematea. Era berean, eskatutako xedearentzat beharrezkoak, egiazkoak eta benetakoak direla ziurtatzen digu.

“Gure buletinera harpidetu” inprimakiaren bidez Gastronomía Vasca S.A.-ri emandako datuak Gastronomia Vasca S.A.-k kudeatzen duen fitxategi baten parte izango dira, hauen bidez, entitate honen albisteen buletinaren harpidetza kudeatzea ahalbidetzen da. Zure datuak gure fitxategietatik deuzeztatu ezean, Gastronomia Vasca S.A. egokitzat hartu arte eta lortutako xedearentzat baliagarriak izan arte gordeko ditu.

 

Interesatuen eskubideak

Datu pertsonalen jabeek Gastronomía Vasca S.A.-ren egoitza sozialera edo horretarako emandako helbide elektronikora idatzi dezakete, beti ere NAN  edo  beste identifikazio dokumentu baten fotokopia bat atxikiz, norberaren datu pertsonalen babesa gauzatu nahian.

Ahalbidetu daitezken eskubideak:

 • Datu pertsonaletan sartzeko eskubidea
 • Zuzentzeko eskubidea
 • Tratamenduari aurka egiteko eskubidea
 • Ahazteko edo ezabatzeko eskubidea
 • Norberaren datuen tratamendua mugatzeko eskubidea
 • Norberaren datuen eramangarritasunaren eskubidea
 • Informazioaren gardentasunaren eskubidea

 

Datu pertsonalen segurtasuna

Konfidentzialtasuna eta seguritatea berebiziko baloreak dira Gastronomía Vasca S.A.- entzat, eta horren ondorioz, erabiltzailearen pribatutasuna bermatzearen konpromisoa gure gain hartzen dugu. Zure datu pertsonalak babesteko helburuarekin, jakinarazten dizuegu Gastronomia Vasca S.A.-k beharrezkoak diren neurri tekniko eta antolatzaile guztiak hartu dituela. Era honetan, aldaketak, galketak, tratamendu desegokiak edo inolako bailmendu gabeko sarbideak ekiditzen ditugu, RLOPD-ek eskatzen duen modura.


De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el Real Decreto 1720/2007 (RLOPD) de desarrollo de la LOPD y el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, ponemos a su disposición la presente política de privacidad que facilita la información necesaria sobre el sistema de recogida y tratamiento de datos de carácter personal. Ud. deberá leer y aceptar la citada política, si es su conformidad, antes de cumplimentar el formulario.

Asimismo, le informamos que todos nuestros ficheros se encuentran legalmente inscritos en el Registro General de Datos Personales de la Agencia Española de Protección de Datos

 

Identificación del Responsable

El responsable del tratamiento de los datos personales obtenidos a través de la página web es

Gastronomía Vasca S.A. (CIF A48145288)

C/Aritz Bidea 75 Eneperi 13, Belako Industrialdea

48100 Mungia, Bizkaia

protecciondatos@gastronomiabaska.com

944 523 800

 

Uso y finalidad de los datos obtenidos

Los datos que le solicitamos son los adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios para la finalidad para la que se recogen, y en ningún caso está obligado a facilitárnoslos. Asimismo, nos certifica que todos los datos que nos facilita son ciertos, veraces y pertinentes para la finalidad por la que se los solicitamos.

Los datos que Ud. facilita a Gastronomía Vasca S.A. a través del formulario “suscríbete a nuestro boletín” pasarán a formar parte de un fichero del que es responsable Gastronomía Vasca S.A. que posibilitará gestionar su suscripción al boletín de noticias de la entidad. Consideramos que si no cancela sus datos personales expresamente de nuestros ficheros, continúa interesado en seguir incorporado a los mismos hasta que Gastronomía Vasca S.A. lo considere oportuno y mientras sea adecuado a la finalidad por la que se obtuvieron.

 

Derechos de los interesados

Los titulares de los datos personales pueden dirigir una comunicación por escrito al domicilio social de Gastronomía Vasca S.A. o al correo electrónico facilitado a tal efecto, incluyendo en ambos casos fotocopia de su DNI u otro documento de identificación similar, en caso de querer ejercer sus derechos de protección de datos personales.

Los derechos que pueden ejercer son:

 • Derecho de acceso a sus datos personales
 • Derecho de rectificación
 • Derecho a oponerse al tratamiento
 • Derecho de supresión y olvido
 • Derecho a limitar el tratamiento de sus datos
 • Derecho a la portabilidad de sus datos
 • Derecho a la transparencia de su información

 

Seguridad de sus datos personales

La confidencialidad y la seguridad son valores primordiales de Gastronomía Vasca S.A. y, en consecuencia, asumimos el compromiso de garantizar la privacidad del usuario en todo momento. Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de sus datos personales, le informamos que Gastronomía Vasca S.A. ha adoptado todas las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales suministrados. De esta forma, evitamos su alteración, pérdida, y tratamientos o accesos no autorizados, tal como exige el RLOPD.